Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 51/2 o pow. 0,1572 ha położonej w Obrzycku przy ul. Rybaki oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości i powołania komisji przetargowej.

Załączniki