Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 33/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z kortu tenisowego i ustalenia regulaminu korzystania z kortu tenisowego.

Załączniki