Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko

Załączniki