Zarządzenie nr 41/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25 maja 2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Remont ulic w miejscowości Obrzycko z podziałem na IV części.

Załączniki