Z uwagi na występujące wysokie temperatury przekraczające 30°C, mające wpływ na warunki pracy w pomieszczeniach biurowych pracownicy urzędu z wyłączeniem pracowników zatrudnionych  na stanowiskach konserwatorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w okresie od 11 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku pracują wg następującego rozkładu czasu pracy:

  • poniedziałek: 6:30 – 14:30
  • wtorek: 6:30 – 14:30
  • środa: 6:30 – 14:30
  • czwartek: 6:30 – 14:30
  • piątek: 6:30 – 14:30

Załączniki