Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 03 lipca 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Obrzycku, ul. Kościelna 16/1 z jednoczesną sprzedażą w określonym udziale nieruchomości gruntowej na rzecz najemcy.

Załączniki