Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2020r.

Załączniki