Zarządzenie nr 49/2021 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 05 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ˝Rocznego programu współpracy Miasta Obrzycko z organizacjami pozarządowymi

Załączniki