Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie przeznaczenia dzierżawy części nieruchomości o pow. 20m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 148 o  pow. całkowitej 0,8794 ha położonej przy ul. Słonecznej w Obrzycku oraz powołania komisji przetargowej.

Załączniki