Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach

Załączniki