Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 08.10.2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Obrzycku przy ul. Ostrorogskiej, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka nr 776 o powierzchni 0,2375 ha.

Załączniki