Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta

Załączniki