Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie odwołania Zarządzenia nr 54/2018 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta w Obrzycku.

Załączniki