Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 2 września 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Obrzycku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 756/4 o pow. 2,6187 ha zabudowanej budynkami oraz powołania komisji przetargowej.

Załączniki