Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 2 września 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Obrzycku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 756/2 o pow. 0,2254 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki oraz powołania komisji przetargowej.

Załączniki