Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 5 października 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 2 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Załączniki