Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 3 września 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Obrzycku ul. Powstańców Wlkp. 27/3

Załączniki