Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 01.10.2019r. w sprawie przedstawienia do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami…”

Załączniki