Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 17 października 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017r. za dzień 11 listopada 2017r. dla pracowników Urzędu Miasta Obrzycko w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

W związku z dniem świątecznym w terminie 11 listopada 2017r. (sobota) ustala się dzień 22 grudnia 2017r. dniem wolnym od pracy.

Załączniki