Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 07.10.2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 148, położonej w Obrzycku przy ul. Słonecznej.

Załączniki