Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 18.10.2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Obrzycku ul. Wodna 5 – działka nr ewid. 86, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym na rzecz najemcy.

Załączniki