Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 9 października 2020r. w sprawie określenia rodzajów i form ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Obrzycko w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Załączniki