Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zarządzania gminną jednostką organizacyjną – Zespołem Szkół w Mieście Obrzycko im. Powstańców Wielkopolskich w Obrzycku.

Załączniki