Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25.05.2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Obrzycku w rejonie ul. Kolejowej i Dworcowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 756/5, 756/6, 756/7, 756/8, 756/9, 756/10, 756/11, 756/12, 756/13, 756/14, 756/15, 756/16, 756/17, 756/18, 756/19, 756/20, 756/21, 756/22, 756/23, 756/24, 756/25, 756/26, 756/29, 756/30, 756/31, 756/32 oraz powołania komisji przetargowej.

Załączniki