Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 951 oraz 952/2 o łącznej powierzchni 0,0457ha położonej w Obrzycku przy ul. Słowackiego

Załączniki