Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało kilka dni temu na teren Miasta Obrzycko za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach tabletki zawierające jodek potasu.

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Dystrybucja preparatu nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

WYKAZ PUNKTÓW WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU

Mieszkaniec może sam wybrać spośród zlokalizowanych w mieście  punktów wydawania, do którego z nich uda się po odbiór tabletek, kierując się tym, gdzie będzie miał najbliżej, czy biorąc pod uwagę wygodę dotarcia.

Załączniki